ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน 

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดและใบสมัคร คลิ๊กที่นี่