ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี http://www.scienceweek.sru.ac.th/sciweek2561

Read more

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดและใบสมัคร คลิ๊กที่นี่

Read more

กิจกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบศูนย์วิทยาศาสตร์ ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Read more