ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง 31 สิงหาคม – 1กันยายน 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง  จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และบูรณาการ ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. ถึง 1

Read more

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” พบกับนิทรรศการทางวิชาการ นิทรรศการของคณะและสาขาวิชา นิทรรศการคลินิคเทคโนโลยี นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

Read more

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  ระหว่างวันที่ 13 – 14  กรกฏาคม 2562

Read more