ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี http://www.scienceweek.sru.ac.th/sciweek2561

Read more

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดและใบสมัคร คลิ๊กที่นี่

Read more

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 18 – 20 สิงหาคม 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

รายละเอียดได้ที่ http://www.scienceweek.sru.ac.th/sciweek2560/index.php

Read more